mission coaching
Jezelf sterk neerzetten? COEN! start met je missie: met persoonlijke coaching, training en advies. Dat legt de basis.

Of het nu gaat om een coachgesprek of een schilderij in zijn atelier: mensen staan centraal in zijn werk. En dat werkt!  Bas van Rooij, directeur Burobas

Put yourself in pole position? COEN! starts with your mission: with personal coaching, training and advise. For a solid base.

‘thanks to you for offering the opportunity to open up… and to realize there is much deeper layers to unveil.’  Simon Ballen Botero, designer

creative strategy
Je zoekt focus, richting en groei? In tijden van verandering sta ik naast je voor de juiste integrale koers. Dat zorgt voor consistentie.

‘Daagt de status quo uit in alles. Een teamplayer en teamleider. En bovenal een lief en warm belangstellend mens.’ Antoon Vughts, organisatie-adviseur

You are looking for focus, direction and growth? In times change I stand by your side to deliver the right integrated course. To ensure consistency.

He’s talented and socially aware and a real joy to work with!’ Ninette Murk, Founder Designers against Aids

art direction
Je wilt jouw waarde concreet voelbaar maken? COEN! creëert met de juiste woorden, vormen en kleuren. Dat levert zichtbaarheid.

‘…waaronder de gevestigde orde onder wie Richard Hutten, Maarten Baas, Kiki van Eijk, Coen van Ham en Studio Job.’ De Volkskrant

Do you want to make your value specific and tangible? COEN! designs with the right words, shapes and colours that fit. That delivers visibility.

‘…work that promotes new thinking in its industry.’ Oscar Ramos Orozco, Chief Curator Behance