art directie
Creëren is voor mij meer dan mijn passie, het is mijn leven. Jouw identiteit is mijn uitgangspunt. Universele gevoelens, persoonlijke emoties en fysieke kenmerken vormen de stevige basis. Het resultaat is krachtig, weloverwogen en kleurrijk. Een sterk merk dat communiceert met een constant kloppend hart. Laat zien hoe mooi de wereld is, hoe mooi mensen zijn. Ik vertaal jouw verhaal naar helder beeld.

Ik ontwerp precies dat wat nodig is, en dat is lang niet altijd de initiële vraag. En een project eindigt vaak bij meer dan een logo, interieur, productlijn, kunstwerk of kleuradvies. Vanuit een gezamenlijke identiteitssessie onderzoeken we wat werkelijk nodig is. Het concept dat hieruit ontstaat wordt verder tot in detail uitgewerkt. Durf je de verandering naar een mooiere wereld aan? Neem dan contact op.

art direction
Creating is more than a passion for me, it’s my life. Your identity is my starting point. I use universal feelings, personal emotions and physical characteristics as a strong basis. The result is powerful, well-considered and colorful. A strong brand that communicates with a constantly beating heart. Show how beautiful the world is, how beautiful people are. I translate your story into clear image.

I design exactly what is needed, and that is not always the initial question. Often a prosect ends with more then just a logo, interior, product, artwork or color advice. From a joint identity session we investigate what is really needed. The concept that arises from this is further elaborated in detail. Do you dare to change to a more beautiful world? Then contact me.