creatieve strategie
Wie geeft zichzelf 100% aan je organisatie maar houdt genoeg afstand voor een frisse blik? Ik start vanuit jouw identiteit. Missie gedreven. Duurzame merkenbouwer zonder poespas. Een creatief strateeg die jou laat stralen. Dat betekent kijken, voelen en horen wat nodig is om succesvol te blijven. Eén regisseur voor totale merkbeleving.

Als creatief strateeg ben ik een halve dag tot twee dagen in de week betrokken bij een organisatie. En dat voor minimaal een jaar. Zo breng ik innerlijk en uiterlijk zichtbaar in balans. Zo voeg ik creativiteit, focus en de juiste strategie toe aan alle afdelingen van jouw organisatie.

Neem contact op voor een eerste kennismaking.

creative strategy
Who gives 100% of energy to your organization but keeps enough distance for a fresh look? I work with your identity. Mission driven design. A durable brand builder without the fuss. A durable strategic director that makes you shine. That means looking, feeling and hearing what it takes to stay successful. One director for total brand experience.

As a creative strategist I am involved in an organization for half a day to two days a week. In this way I visibly balance the inside and the outside of your organization into a perfect harmony. In this way I deliver focus, creativity and the right strategy to all departments of your organization.

Contact me for a first acquaintance.