Loading

design consultant

zorg voor eenheid

Wie geeft zichzelf 100% aan je organisatie maar houdt genoeg afstand voor een frisse blik? Ik start vanuit jouw identiteit. Strategische merkenbouwer zonder poespas. Creatief directeur die de ander laat stralen. Dat betekent kijken, voelen en horen wat nodig is om jou te laten stralen. Succesvol te worden. Eén regisseur voor totale merkbeleving.

Als design consultant ben ik een halve dag tot twee dagen in de week betrokken bij een organisatie. En dat voor minimaal een jaar. Zo breng ik innerlijk en uiterlijk zichtbaar in balans. Zo voeg ik creativiteit toe aan alle afdelingen van jouw organisatie.

Neem hier contact op voor een eerste kennismaking.

contact coen

design consultant

ensure consistency

Who gives 100% of energy to your organization but keeps enough distance for a fresh look? I work with your identity. A strategic brand builder without the fuss. Creative director who makes the other shine. That means looking, feeling and hearing what it takes to make you shine. To become successful. One director for total brand experience.

As a design consultant I am involved in an organization for half a day to two days a week. In this way I visibly balance the inside and the outside of your organization into a perfect harmony. In this way I add creativity to all departments of your organization.

Contact me for a first acquaintance.

coen van ham koen corn
‘Coen staat voor creativiteit! Hij is een schepper in hart en nieren. Vormgever avant la lettre. Daagt de status quo uit in alles. Een teamplayer en teamleider. En bovenal een lief en warm belangstellend mens.’
Antoon Vugts, HR directeur Universiteit Maastricht
‘He’s talented and socially aware and a real joy to work with!’
Ninette Murk, Founder at Designers against Aids
‘Coen is namelijk in staat om goed te luisteren naar de verschillende groepen en hun belang te erkennen en een plaats te geven in zijn ontwerpen.’
Loes Koot, manager huisvesting NPO en 3FM
‘Coen has proved an exciting and inspiring creator but also a loyal partner in the period that we worked under great time pressure, within a tight budget and with a critical client.’
Germaine Zielstra, Teamleider Assetmanagement
‘COEN! geeft mijn dromen extra waarde en kwaliteit. En deze waarde en kwaliteit zijn concreet terugvertaald naar mijn producten én leven.’
Rosalina Nacken, Creative Director Rosalina Nacken
‘Coen is a very inspiring creative. Working with Coen is a pleasant experience.’
Andre Hoeben, CEO Gielissen
‘Coen is een creatieve duizendpoot…. Met passie en originaliteit weet hij mensen te boeien en tot ontwikkeling en inzicht te stimuleren.’
Fieke Gerritse, collega trainer, Sint Lucas, Boxtel