herdenkingsmunt 50 jaar COC

Hoe geef je vorm aan een geschiedenis die je persoonlijk raakt? Hoe verbind je emotionele waarde aan nominale waarde? De belangenorganisatie COC Nederland vertegenwoordigt de LHBTI+ community en viert 50 jaar koninklijke erkenning. De herdenkingsmunt voor deze gelegenheid toont de geschiedenis van het COC in diverse symbolen op de ene zijde. Op de andere zijde van de munt staat het portret van koning Willem-Alexander in dwarrelende confetti, met zijn naam in een speciaal ontworpen lettertype. Met deze opdracht van Het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Koninklijke Nederlandse Munt heb ik een persoonlijke en professionele getuigenis afgeleverd.

‘…De Muntadviescommissie is onder de indruk van confetti als centraal en feestelijk element in dit speelse en krachtige ontwerp’ juryrapport Nederlandse muntadviescommissie

video: het muntontwerp van Coen van Ham toont de geschiedenis van het coc in het kort

How do you shape a history that touches you personally? How do you connect emotional value to nominal value? The interest group COC Nederland represents the LGBTI+ community and celebrates 50 years of royal recognition. The commemorative coin for this occasion shows the history of the COC in various symbols on one side. The reverse of the coin features a portrait of King Willem-Alexander in swirling confetti, with his name in a specially designed font. With this commission of the Dutch Ministry of Finance, the Dutch National Bank and Royal Dutch Mint I have delivered a personal and professional testimony.

‘…The Coin Advisory Committee is impressed by confetti as the central and festive element in this playful and powerful design’ jury report Dutch currency advisory committee

 

video: Coen vertelt achtergronden en concept van de vijf en tien euromunt voor het COC

 

Persbericht 31 augustus 2023

LHBTI+ identiteit waarde(n)vast beklonken

Coen van Ham ontwerpt de herdenkingsmunt voor 50 jaar erkenning COC Nederland.

In 1973 kreeg het COC Nederland zijn officiële koninklijke goedkeuring en daarmee werd de humanitaire en emancipatorische belangenbehartiging van homoseksuele mensen officieel erkend. COC Nederland viert dit jaar vijftig jaar erkenning in het besef dat in deze jaren een kleurrijke, zelfbewuste LHBTI+ gemeenschap tot bloei is gekomen.

Het Ministerie van Financiën brengt voor dit jubileum een speciale herdenkingsmunt uit. Ontwerper en kunstenaar Coen van Ham maakte het uitverkoren ontwerp.

 

Van ontwerp tot productie

Voor het ontwerp van de jubileummunt nodigde het Ministerie van Financiën ontwerpers en kunstenaars uit om zich aan te melden. De Muntadviescommissie van het Ministerie, bestaande uit de leden Els van Odijk, Lex Pott, Stani Michiels, Martin Bloemendal, Annemieke de Gooijer en Laurens Schouten, selecteerde uit vele aanmeldingen negen gegadigden voor een ontwerp. Uit de presentaties is het ontwerp van Coen van Ham als winnaar voorgedragen aan de Staatsecretaris van Financiën en aan koning Willem-Alexander. Een eer, aldus Van Ham, om in de voetsporen te treden van muntontwerpers zoals Erwin Olaf, Peter Struycken, Marte Röling, en de vader van de Nederlandse gulden, Bruno Ninaber van Eyben.

De jubileummunt is na een half jaar van detailleren, digitaliseren, overleggen en testen, geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt, sinds 1567 officiële producent van het Nederlandse muntgeld. Met behulp van de modernste laser- en 3D-technieken is het ontwerp van Van Ham in precisie uitgevoerd.

 

Een treffend ontwerp

Er zijn drie versies van de munt ontworpen: een verzilverde herinneringsmunt met een waarde van 5 euro, een zilveren vijfje en een gouden tientje.

Coen van Ham verbindt in zijn ontwerp harmonische schoonheid met een ideologisch verhaal. De voorzijde van de munt toont het portret van koning Willem-Alexander, opgebouwd uit dwarrelende confetti, verwant aan het logo van het COC. De naam van de koning staat geschreven in een speciaal voor deze munt ontworpen lettertype. Op de keerzijde van de munt staan in een halve cirkelrand negen symbolen voor de belangrijke ijkpunten in de geschiedenis van het COC. In de tweede halve cirkelrand verwijst het jaartal 2023 naar een verrijkende toekomst voor de groeiende LHBTI+ gemeenschap. Centraal op de munt staan het COC-logo, het jubileumgetal 50 en natuurlijk de nominale geldwaarde. De oppervlakte van de munt spiegelt en de afbeeldingen zijn mat of geribbeld. Deze variatie roept een impressie van kleur en beweging op.

Het juryrapport over het ontwerp van Coen van Ham heeft lovende woorden voor de krachtige esthetiek en inhoud van zijn opvatting van herdenken:

“De Muntadviescommissie is onder de indruk van confetti als centraal en feestelijk element in dit speelse en krachtige ontwerp. Dit is een leesbare munt waarbij de duidelijke symboliek uitnodigt tot nadere verdieping in het thema. Het is krachtig dat de kunstenaar een eigen lettertype heeft ontwikkeld. De confetti verbindt op een mooie manier de voor- en keerzijde. Alle losse symbolen in dit ontwerp komen op een harmonieuze manier samen. Hierbij is aandacht voor het heden, met bijvoorbeeld het moderne logo. 

Met de symbolenreeks op de rand van de keerzijde is er passende aandacht voor het verleden, waarbij de inhoudelijke symboliek van de driehoek en ook de “50 jaar” het thema van de munt nog extra accentueren. Deze symbolenreeks nodigt uit om de geschiedenis van het COC te ontrafelen en maakt deze op eenvoudige wijze bespreekbaar.”

 

De eerste slag, de aanzet tot herdenken

Op woensdag 27 september 2023 vindt de ceremoniële eerste muntslag plaats. Politica en voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp en de schrijver Splinter Chabot zullen deze ceremonie verrichten in Hotel Mercier in Amsterdam, de plaats waar het COC is opgericht. Natuurlijk zal ook Coen van Ham hierbij aanwezig zijn.

Coen van Ham (1971) woont en werkt in Eindhoven. Hij is kunstenaar, ontwerper en inspirator. Zijn oeuvre omvat interieurs, gebruiksproducten, grafisch werk en kunstwerken. Hij ontwierp het interieur van de publieke omroep (NPO) en dat van het commerciële RTL. Daarnaast bouwt hij complete merken en gaf hij vorm aan producten, zoals een horloge, een damestas en zijn ontwerpklassieker de Delftsblauwe K’ Do Ding vouwvaas. In zijn autonome werk zoekt Van Ham naar betekenisvolle identiteit en menselijke waarde(n) in maatschappelijke projecten en in zijn expressieve schilderijen.

Met de eervolle opdracht voor de herdenkingsmunt voor het COC heeft Coen van Ham, naar eigen zeggen, een persoonlijke en een professionele getuigenis afgeleverd.

 

 

 

 

 

 

 

build@home